Byggeri Til leje
august 2023

Skive Retail Park - nyt butikscenter på vej i Skive

23.000 kvm butikscenter med navnet Skive Retail Park er med en færdigbehandlet og vedtaget lokalplan stærkt på vej i den vestlige del af Skive. Og det er firmaet Daugaard Pedersen A/S i Kolding, der sammen med Libak Retail fra Århus har udviklet projektet og samlet de mange tråde

Skive får snart et stort nyt indkøbsområde kaldet Skive Retail Park i den vestlige udkant af byen. Faktisk er det landets næststørste, når man måler på areal der etableres fra start.  

Det er en kompliceret affære at få et nyt butikscenter op at stå, og der er rigtige mange faktorer, der skal falde i hak, for at det kan lade sig realisere. Men firmaet Daugaard Pedersen A/S i Kolding har specialiseret sig i udviklingen af denne type centre, og fik for godt og vel et par år siden øje på muligheden i Skive.

”Skive har et stort udviklingspotentiale, og har for nuværende ikke mange af de kædeforretninger, som mange andre provinsbyer af Skives størrelse har”, siger Anders Bech Mathiesen, der er medindehaver og projektdirektør i firmaet i Kolding.

Analyser viser muligheder

”Vores analyser viser, at der er et kundegrundlag på ca. 75.000 kunder, dvs. kunder som har op til 30 minutters kørsel til Skive. Øges radius til op mod 45 minutters kørsel, og tilmed undtager de nærmeste byer som Holstebro og Viborg, stiger kundegrundlaget til 100.000-200.000”, fortsætter han.

I og med der vil være kunder fra et større opland, var det vigtigt at finde en placering med helt optimale infrastruktur. Daugaard Pedersen har opkøbt jordareal på 85.000 kvm, der ligger trafikalt optimalt ved indkørslen til Skive fra vest og tæt ved eksisterende butiksområde.

Flere niveauer

Skive Retail Park opføres på en skrånende grund med et fald på 21 meter ned mod en stor rundkørsel, og derfor opføres centret i niveauer med flere bygningskroppe, som rummer de mange butikker, hvor en stor del allerede er udlejet. Der vil jævnfør den nye lokalplan for området blive etableret to nye indkørsler De nye veje vil blive etableret fra Holstebrovej, som er den vestlige hovedfærdselsåre ind i byen og Ballingvej som er den østlige indkørsel.

”Det fantastiske ved Skive Retail Park er jo, at det supplerer den øvrige del af butikslivet i Skive. Den type af butikker, der kommer, er primært store detailbutikker, som Skive ikke har i forvejen, med ganske få undtagelser”, forklarer Anders Bech Mathiesen. Et krav i lokalplanen er netop også, at det skal være butikker på minimum 700 kvm, der etablerer sig i det nye center. Kravet skal beskytte den handel, der i forvejen er i den indre by.

Stærke ankerlejere

Projektet opføres i to etaper, og etape 1 består af ca. 11.000 kvm. butikker fordelt på 8 butikskæder inden for mange forskellige varekategorier. Disse kæder vil tilsammen give et meget varieret og spændende mix af butikker og i tillæg hertil forventeligt også restauranter, tankstation, bilvask og el-ladestation.

”Det er nogle meget stærke ankerlejere og kæde-mix, vi har fået ind, som kan tilbyde noget nyt til området og supplere hinanden. Kæder som man fra Skive har skullet til andre byer som Viborg og Holstebro for at finde. Det billede kommer til at ændre sig markant”, siger Anders Bech Mathiesen, og han tilføjer:

”Vi vil ikke på nuværende tidspunkt løfte sløret for hvilke kæder der er tale om, det lader vi kæderne om selv at afsløre, men vi er stolte af så mange stærke kæder har valgt projektet til og vil investere i Skive”.

Opstart i august

Byggeriet af Skive Retail Park starter op her i august og 1. etape forventes at stå færdigt i slutningen af 2024, og etape 2 med tilsvarende spændende og varieret butiksmix og bygningsareal i ventes at være færdigt i 3. kvartal 2025.

Også lejerne glæder sig til at komme i gang. En af dem vi kan afsløre nu er Elgiganten, og Peder Stedal, adm. direktør, siger:

”Allerede tilbage i februar 2022 besluttede vi at gå med i projektet, efter at have haft Skive i kikkerten i nogen tid. Faktisk var vi blandt de første butikker, der slog til. Dels fordi vi har en stærk tro på, at vi med denne placering vil give god værdi til både by og indbyggere og med forventning om, at vores retail-kollegaer ville følge med, hvilket har vist sig at holde stik. Det er vi meget glade for. Det er gode naboer, som vi kender fra flere andre byer rundt om i landet”, siger han og tilføjer:

”Vi glæder vi os til at byde skibonitterne varmt velkommen omkring jul 2024, når vi slår dørene op til et splinternyt og flot varehus på 2.000 kvm med alle de kende mærkevarer til lave priser. Vi håber ligeledes, at der vil blive taget godt imod os og vores ca. 50 medarbejdere, som vil stå klar fra dag ét, til at rådgive og vejlede vores kunder om alt fra TV, computere og hårde-hvidevarer til gaming, Epoq-køkkener og telefoner”, siger han.

Velvilligt samarbejde

Anders Bech Mathiesen lægger vægt på et godt samarbejde fra starten med Skive Kommune, som har set velvilligt på forslag. Et designudvalg også med lokale kræfter, bl.a. arkitektfirmaet Meissner+Sigh og Horsens arkitektfirmaet RUM har medført forslag til det store projekt, hvoraf de bedste er blevet indarbejdet i udtrykket.

”Det har bl.a. betydet, at bygningerne opføres med en rød teglstensfacade, og der vil blive gjort meget ud af at udenomsarealerne skal være imødekommende med legepladser, opholdsarealer og grønne områder”, siger Anders Bech Mathiesen.

"Vi er meget bevidste om, at projektet er et betydeligt greb i Skives bystruktur nu og mange år frem. Af respekt for den tillid, vi er mødt med og den mulighed vi har, har der i udviklingsfasen været stor fokus på at højne kvaliteten af oplevelsen ved at besøge butikkerne og opholde sig i området”, siger han.

Projektet Skive Retail Park

Grundareal: 85.000 kvm

Bygningsareal: 23.000 kvm

Antal butikker, restauranter, tank mv.: 18

Etape 1: 11.000 kvm med 10 kæder

Etape 2: 12.000 kvm med 8 kæder

Opstart: august 2023

Etape 1: åbning ultimo 2024

Etape 2: åbning ultimo 2025

Visualisering

Birds eye-view på facaden i Skive Retail Park, som opføres med røde teglstensfacader for at trække historien frem fra den tidligere gård frem.

 

 

 

Tilbage til oversigt