Totalentreprise

Daugaard Pedersen's kerneydelse er udvikling og opførelse af erhvervsbyggeri i totalentreprise.

Som totalentreprenør styrer Daugaard Pedersen A/S hele processen fra idéfasen til færdigt byggeri. Daugaard Pedersens egne arkitekter tegner (ofte i samarbejde med eksterne arkitekter) de indledende skitser, og når bygningsmodellen er etableret oprettes en dynamisk kalkule for projektet. Bygningsmodel og kalkule tilpasses herefter i tæt samarbejde med Bygherre, indtil det færdige projekt er defineret.

Daugaard Pedersen A/S laver individuelt tilpassede byggerier, der opfylder Bygherres krav til arkitektur, funktionalitet, økonomi og bæredygtighed.

bubble