Ejendomsinvestering

Daugaard Pedersen A/S beholder sædvanligvis udlejningsejendomme på "egne bøger" til de er opført og i drift. En Lejer skal kun forholde sig til Daugaard Pedersen A/S i hele byggeprocessen, og der kommer ikke udefrakommende krav midt i en byggeproces.

Ejendomsinvesteringer hos Daugaard Pedersen A/S vil altid være del-finansieret af nogle af de stærkeste finansielle virksomheder i Danmark - og ejendommene placeres sædvanligvis i nystiftede selskaber uden kautionsforpligtelser.

Porteføljen består hovedsageligt af retailejendomme, kontorhuse og logistik ejendomme - og udviklingsprojekter inden for disse.

Daugaard Pedersen A/S er grundliggende totalentreprenør, og ejendommene er oftest til salg. Tidligere har Daugaard Pedersen A/S således solgt færdigt udviklede ejendomme til eksempelvis pensionskasser, private investorer, kapitalfonde - og i nogle tilfælde også delejerskab til Lejerne af de ejendomme, der er opført.

bubble