Reproflex, Kolding

Begrønnet og fremtidssikret ...

Reproflex fremstiller data og design samt digitalt fremstillede trykplader til emballageindustrien. Hos Reproflex løser man tryksegmenter, herunder flexo, offset og dybtryk.

Reproflex Scandinavia kunder er bl.a. trykkerier, brandownere, reklamebureauer samt designproducenter. Hovedparten af kunderne er hjemmehørende i Skandinavien, men teknologien har muliggjort eksport til fjernere destinationer, og et voksende antal opgaver sendes derfor direkte til andre markeder.

Det er Daugaard Pedersen A/S, der har tegnet og opført byggeriet i totalentreprise, og taget på "det grønne byggeri" har flere fordele:

  • regnvandet skyller ikke direkte i kloaken, men "forsinkes" på taget, hvor planterne kan holde på regnvandet så det ikke belaster kloaksystemet så voldsomt
  • fordampningen på taget er med til at sikre lavere overfladetemperaturer om sommeren, og det bidrager dermed til nedkøling af bygningen.
Taget hos Reproflex Scandinavia består af fem forskellige slags svenske stenurter. Urterne skal ikke slås, og ukrudt kan ikke overleve på taget. Ejeren skal dog periodisk sikre sig, at eksempelvis et birketræ ikke får fat.
 
Arkitekt Martin Ringstrøm fra Daugaard Pedersen A/S siger: "I dag er udfordringen ikke at holde på varmen i nybyggeri. Tværtimod. Man bygger meget tæt, og med et grønt tag får man den gevinst, at man køler bygningen når regnvandet fordamper. Det er samme effekt, som når mennesker sveder, så køler vi kroppen."
Tilbage til oversigt