Prime Cargo , Greve

Daugaard Pedersen har for Prime Cargo opført et pluklager med indskudt dæk, hvor dækket kan fjernes hvis nødvendigt.

Udgangspunktet for byggeriet var, at der skulle opføres en ca. 2.000 m2 hal med 8 meters frihøjde, men idet lageret udelukkende skulle bruges som pluklager er det valgt at indskyde et dæk i hele tilbygnings areal. Dermed er der skabt mere gulvareal med en plukkehøjde op til 3 m.

Konstruktionen er opført, således at det er muligt at fjerne det indskudte dæk og konvertere hallerne til én hal med 8 meters frihøjde.

Tilbage til oversigt