Jakodan, Kolding

Jakodan A/S er en af de førende leverandører af emballage og indpakning til detailhandelen og webshops, og efter flere års stigende vækst havde virksomheden i en længere periode forgæves søgt efter større lokaler i lokalområdet.

Daugaard Pedersen A/S har netop afsluttet opførelsen af en 2.000 m2 lagerhal som tilbygning til Jakodans nyerhvervet ejendom på 1.400 m2 på Essen i Koldings sydlige industriområde. Et nyt højlager og en flytning til en ny domicilejendom mere end fordobler lagerkapaciteten i handelsvirksomheden.

Foruden opførelsen af en 2.000 m2 lagerhal i betonelementer med en frihøjde på ni meter og læsserampe omfattede opgaven også en rydning og byggemodning af grunden samt mindre renoveringsopgaver i den eksisterende bygning med administration og et mindre lager.

Opgaven var at få integreret den nye hal i det eksisterende byggeri, så virksomheden kan få optimereret processerne med håndtering af varerne i de rigtige højder og køregange, så det matcher det niveau, som deres aktiviteter og volumen kræver. Foruden det indvendige design var det også nødvendigt at få tilpasset de udvendige forhold til den optimale transport af varer ind og ud.

Tilbage til oversigt